(Jednání pokračovalo v 9.59 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, abyste se posadili, abychom mohli dokončit tento bod. Myslím, že můžeme začít jednat.

Prosím o vystoupení určených ověřovatelů, eventuálně poslance Bratského. Prosím o klid. Pan poslanec Bratský nás seznámí s výsledkem hlasování.

 

Poslanec Petr Bratský: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, hlasování o vyslovení nedůvěry vládě se zúčastnilo 199 poslankyň a poslanců, jeden byl omluven. Z přítomných poslankyň a poslanců, kteří hlasovali, se pro vyslovení nedůvěry vládě vyjádřilo 98 poslankyň a poslanců, proti 100 poslankyň a poslanců, jeden se zdržel.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna návrh usnesení nepřijala. (Potlesk koaličních poslanců.) Končím projednávání tohoto bodu.

Poprosím paní místopředsedkyni Němcovou, aby se ujala řízení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám nastínila program, kterým se nyní budeme řídit.

První, o čem budeme hlasovat, je návrh pana poslance Šustra, který přišel s procedurálním návrhem na zařazení zákona o rozpočtovém určení daní ve třetím čtení jako závěrečný bod třetích čtení. Další body, které budeme projednávat, bude návrh zákona o spotřebních daních vrácený Senátem, poté návrh související s tímto zákonem, poté návrh změny rozpočtu Pozemkového fondu a návrh postupu při zpracování legislativně technických úprav do návrhů zákonů. Po těchto bodech bychom se věnovali návrhům zákonů ve třetím čtení, protože u všech již uběhly potřebné lhůty k tomu, abychom je mohli projednávat, kromě tří. Tam proběhne lhůta v 15.30 hodin.

Teoreticky je možné, že bychom skončili dnešní schůzi dnes a projednali tyto zákony, ovšem bude záviset na průběhu schůze. V tuto chvíli vám nemůžeme z vedení sněmovny podat přesnější informaci o dalším postupu. Jedno je jisté - nestihneme-li to dnes, budeme pokračovat tak, jak byly dohody uvnitř s poslaneckými kluby, v úterý příští týden. Tolik na úvod.

Nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Šustra o zařazení třetího čtení zákona o rozpočtovém určení daní na závěr bloku třetích čtení. Bude to v hlasování s pořadovým číslem 61. Já toto hlasování zahajuji.

Obávám se, promiňte mi, ale alespoň podle mého displeje nefunguje hlasovací zařízení. Pokusím se pomocí odhlášení zjednat nápravu. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Takže se pokusíme o totéž ještě jednou. Hlasování pořadové číslo 61 zahajuji. Mám tady i technický dohled, ale opět zařízení nefunguje. Prosím o chvíli trpělivosti, než dáme techniku do pořádku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP