Předpis 71/1994 Sb.

Citace71/1994 Sb.
NázevZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Částka22 (29. 4. 1994)
Účinnostod 29. 4. 1994
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
549 Zákon prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Navržené změny7 tisků

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 22 pod číslem 71/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
41/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o neobchodních vývozech a dovozech věcí 
Derogace pasivní
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů1
80/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.2
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu3
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů4
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci7


ISP (příhlásit)