Předpis 82/1995 Sb.

Citace82/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Částka18 (29. 5. 1995)
Účinnostod 1. 6. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1429 Zákon - novela zákona o přestupcích a policii - vládní
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 82/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
528/1990novelizujeDevizový zákon 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
553/1991novelizujeZákon České národní rady o obecní policii 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2


ISP (příhlásit)