Tisky
Navržené změny 159/1999 Sb.

Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Celkem nalezeno 18 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 303/0 V.n z. o pojistné smlouvě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 37/2004 Sb.
 309/0 Novela z. o pojišťovnictví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 39/2004 Sb.
 484/0 Novela z. o někt. podmín. podnikání v obl.cest. ruchu Návrh zákona zastupitelstva kraje /amítnuto v 3. čtení
 997/0 Vl.n.z. o změně v souvis. se sjednoc. dozoru nad fin. trhem - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 57/2006 Sb.
 1183/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 3. čtení
 1191/0 Novela z. o živnostenském podnikáníVládní návrh zákonaSchváleno, 214/2006 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 354/0 Novela zákona - živnostenský zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 130/2008 Sb.
 590/0 Novela z. o civilním letectví - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 301/2009 Sb.
 632/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 349/2009 Sb.
 835/0 Vl.n.z. občanský zákoníkVládní návrh zákona1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 362/0 Vl.n.z. - občanský zákoník - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 89/2012 Sb.
 1042/0 Novela z. o někter.podmínkách podnikání v oblasti cest.ruchu - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 276/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 341/2015 Sb.
 929/0 Vl.n.z.o změně z.v souv.s přij. zák. o odpověd. za přestupky - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 183/2017 Sb.
Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
 12/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 111/2018 Sb.
 247/0 Novela z. - živnostenský zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 117/2020 Sb.
 412/0 Novela z. o Státním fondu rozvoje bydleníVládní návrh zákonaSchváleno, 113/2020 Sb.
 814/0 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchuVládní návrh zákonaSchváleno, 189/2020 Sb.


ISP (příhlásit)