Tisky
Navržené změny 159/1999 Sb.

Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)