Předpis 117/2020 Sb.

Citace117/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka43 (24. 3. 2020)
Účinnostod 1. 11. 2020
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
247 Novela z. - živnostenský zákon
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 117/2020 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
Derogace pasivní
422/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1


ISP (příhlásit)