Sněmovní tisk 814/0, část č. 1/4
Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t081400.pdf (Dokument PDF, 506 KB)t081400.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0814a0.pdf (Dokument PDF, 498 KB)t0814a0.doc

Rozesláno poslancům

2. dubna 2020 v 17:13
ISP (příhlásit)