Předpis 341/2015 Sb.

Citace341/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Částka144 (14. 12. 2015)
Účinnostod 29. 12. 2015
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
276 Novela z. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 144 pod číslem 341/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)