Předpis 322/2003 Sb.

Citace322/2003 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Částka107 (30. 9. 2003)
Účinnostod 1. 10. 2003, zrušeno dnem 29. 7. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
205 Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 107 pod číslem 322/2003 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
588/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
13/1993novelizujeCelní zákon 
Derogace pasivní
237/2004novelizujeZákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
242/2016rušíZákon celní zákon3


ISP (příhlásit)