Předpis 257/2001 Sb.

Citace257/2001 Sb.
NázevZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Částka98 (25. 7. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
782 Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách
Navržené změny11 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 257/2001 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1959rušíZákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
Derogace pasivní
1/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
216/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
341/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci8
Vztahováno k
235/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 
113/2013na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. 


ISP (příhlásit)