Předpis 119/2000 Sb.

Citace119/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
Částka35 (10. 5. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
432 Vládní návrh zákona o metrologii

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 35 pod číslem 119/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
505/1990novelizujeZákon o metrologii 
20/1993novelizujeZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
137/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1


ISP (příhlásit)