Předpis 123/2012 Sb.

Citace123/2012 Sb.
NázevVyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Částka45 (11. 4. 2012)
Účinnostod 1. 6. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
293/2002rušíVyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
110/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových 
Derogace pasivní
328/2018rušíVyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)