Předpis 66/1961 Sb.

Citace66/1961 Sb.
NázevZákon o veterinární péči
Částka29 (8. 7. 1961)
Účinnostod 1. 10. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1988
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
42 Vládní návrh zákona o veterinární péči

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
187/1950rušíZákon o zdokonalení živočišné výroby 
99/1952rušíVládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád) 
Derogace pasivní
87/1987rušíZákon o veterinární péči1


ISP (příhlásit)