Předpis 140/1975 Sb.

Citace140/1975 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky,kterou se mění vyhláška č.156/1968 Sb. o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat,ve znění vyhlášky č.123/1970 Sb. a vyhlášky č.89/1972 Sb.
Částka34 (15. 12. 1975)
Účinnostod 1. 1. 1976, zrušeno dnem 1. 1. 1988

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
156/1968novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a výživy o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat 
Derogace pasivní
87/1987rušíZákon o veterinární péči 


ISP (příhlásit)