Předpis 69/1974 Sb.

Citace69/1974 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 154/1961 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
Částka11 (4. 7. 1974)
Účinnostod 1. 9. 1974, zrušeno dnem 1. 1. 1988

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
154/1961novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
Derogace pasivní
87/1987rušíZákon o veterinární péči 


ISP (příhlásit)