Předpis 128/1967 Sb.

Citace128/1967 Sb.
NázevVládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Částka47 (28. 12. 1967)
Účinnostod 1. 1. 1968

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
68/1950rušíVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 
2/1956rušíVládní nařízení o organisaci lesního hospodářství 
55/1960novelizujeVyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení 
195/1960rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.175/1959 Ú.l., o výkupních cenách zemědělských výrobků 
14/1961rušíVyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů 
74/1961rušíVyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu 
154/1961novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákon o veterinární péči 
3/1962rušíVyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory 
92/1962rušíVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa 
127/1962rušíVyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků 
128/1964rušíVyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění příloha vyhlášky č. 74/1961 Sb., o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu 
148/1964novelizujeVyhláška Ústřední správy geodézie a kartografie, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 
149/1964rušíVyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geologických prací 
12/1966rušíVyhláška ministerstva dopravy o změně vyhlášky č. 3/1962 Sb., o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory 


ISP (příhlásit)