Předpis 141/1960 Sb.

Citace141/1960 Sb.
NázevVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu
Částka57 (4. 10. 1960)
Účinnostod 1. 1. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1967

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
87/1964novelizujeVyhláška ministerstva vnitra o řidičských průkazech 
53/1965novelizujeVyhláška ministerstva dopravy o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel 
80/1966rušíVyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu 
32/1972novelizujeVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
103/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích 
68/1979novelizujeZákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
69/1981novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 
34/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů 
102/1995novelizujeVyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)