Předpis 103/1978 Sb.

Citace103/1978 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích
Částka23 (5. 9. 1978)
Účinnostod 1. 10. 1978

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1960novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
32/1972novelizujeVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 


ISP (příhlásit)