Předpis 69/1981 Sb.

Citace69/1981 Sb.
NázevVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.) o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
Částka16 (17. 7. 1981)
Účinnostod 1. 9. 1981, zrušeno dnem 17. 7. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1960novelizujeVyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu 
32/1972novelizujeVyhláška Federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Derogace pasivní
243/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel 


ISP (příhlásit)