Předpis 34/2021 Sb.

Citace34/2021 Sb.
NázevZákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
Částka17 (3. 2. 2021)
Účinnostod 1. 5. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
834 Vl.n. z. o prověřování zahraničních investic

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 17 pod číslem 34/2021 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
Vztahováno k
178/2021na základěNařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci 


ISP (příhlásit)