Dokumenty EU

Zpravodajkou MUDr. Jitka Chalánková

Celkem nalezeno 19 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
14514/12KOM(2012) 548 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drogVzato na vědomí
14499/12KOM(2012) 541 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitroBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14493/12KOM(2012) 542 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009Bere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14492/12KOM(2012) 540 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné, účinné a inovativní zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro přinášející prospěch pacientům, spotřebitelům a zdravotnickým pracovníkůmBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
14394/12KOM(2012) 521 v konečné zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmiVzato na vědomí
12751/12KOM(2012) 369 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ESVzato na vědomí
10534/12KOM(2012) 303 v konečném zněníDoporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015Vzato na vědomí
 6715/12KOM(2012) 55 v konečném zněníBílá kniha Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchodyProjednat
 6552/12KOM(2012) 52 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanciVzato na vědomí
 6551/12KOM(2012) 51 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanciVzato na vědomí
18509/11KOM(2011) 866 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vážných přeshraničních zdravotních hrozbáchVzato na vědomí
17968/11KOM(2011) 791 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Alternativní řešení sporů u spotřebitelských sporů na jednotném trhuRámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
17815/11KOM(2011) 794 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)Rámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
17795/11KOM(2011) 793 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)Rámcová pozice vzata na vědomí s žádostí o další informace
11237/11KOM(2011) 308 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU - Boj proti korupci v EUVzato na vědomí
 8727/11KOM(2011) 173 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020Vzato na vědomí
 8680/11KOM(2011) 142 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o smlouvách o úvěru na bydleníBere na vědomí s doporučením
 8313/11KOM(2011) 128 v konečném zněníZelená kniha O on-line hazardních hrách na vnitřním trhuVzato na vědomí
 5331/11KOM(2011) 10 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EUVzato na vědomí


ISP (příhlásit)