Dokument EU 14394/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
/kód dokumentu 14394/12, KOM(2012) 521 v konečné znění, 2012/0250 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1439412cs.docISP (příhlásit)