Dokument EU 14394/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 111/2005, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi
/kód dokumentu 14394/12, KOM(2012) 521 v konečné znění, 2012/0250 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dohled nad trhem, kontrola dovozu, kontrola vývozu, lék, obchodování s drogami, psychotropní látka, třetí zeměISP (příhlásit)