Dokument EU 17815/11

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o online řešení spotřebitelských sporů (nařízení o online řešení spotřebitelských sporů)
/kód dokumentu 17815/11, KOM(2011) 794 v konečném znění, 2011/0374 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, domácí trh, elektronický obchod, informace pro spotřebitele, jednotný trh, mezinárodní spor, obchodní arbitráž, odpovědnost výrobce, ochrana dat, ochrana spotřebitele, řešení sporů, řízení obchodu, rozhodčí řízení, spotřebaISP (příhlásit)