Dokument EU 8680/11

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o smlouvách o úvěru na bydlení
/kód dokumentu 8680/11, KOM(2011) 142 v konečném znění, 2011/0062 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:Evropský systém ústředních bank, financování, hospodářská recese, hypotéka, hypotekární úvěr, informace pro spotřebitele, jednotný trh, konkurenceschopnost, mezinárodní měna, nemovitý majetek, ochrana dat, ochrana spotřebitele, osobní údaje, přeshraniční tok dat, sídlo, solventnost, úvěr, záruka úvěru, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)