Dokument EU 14499/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
/kód dokumentu 14499/12, KOM(2012) 541 v konečném znění, 2012/0267 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnostní norma, databáze, lékař, lékařská diagnóza, norma kvality, novinka, ochrana dat, oplodnění ve zkumavce, osobní údaje, práva pacienta, prostředky zdravotnické techniky, tržní zvyklosti, zdravotní personálISP (příhlásit)