Dokument EU 14492/12

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné, účinné a inovativní zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro přinášející prospěch pacientům, spotřebitelům a zdravotnickým pracovníkům
/kód dokumentu 14492/12, KOM(2012) 540 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:lékař, lékařská diagnóza, novinka, oplodnění ve zkumavce, práva pacienta, prostředky zdravotnické techniky, zdravotní personálISP (příhlásit)