Dokument EU 14492/12

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Bezpečné, účinné a inovativní zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro přinášející prospěch pacientům, spotřebitelům a zdravotnickým pracovníkům
/kód dokumentu 14492/12, KOM(2012) 540 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e1449212cs.docISP (příhlásit)