Dokument EU 17968/11

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU Alternativní řešení sporů u spotřebitelských sporů na jednotném trhu
/kód dokumentu 17968/11, KOM(2011) 791 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:elektronický obchod, jednotný trh, odpovědnost výrobce, ochrana spotřebitele, řízení obchodu, rozhodčí řízeníISP (příhlásit)