Dokument EU 14493/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdravotnických prostředcích a změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009
/kód dokumentu 14493/12, KOM(2012) 542 v konečném znění, 2012/0266 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bezpečnostní norma, lékařská diagnóza, norma kvality, oplodnění ve zkumavce, prostředky zdravotnické techniky, tržní zvyklostiISP (příhlásit)