Dokument EU 18509/11

Návrh ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách
/kód dokumentu 18509/11, KOM(2011) 866 v konečném znění, 2011/0421 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:epidemiologie, infekční nemoc, léčba, ochrana dat, právo na zdraví, přeshraniční spolupráce, prevence nemocí, vnější hranice Evropské unie, zdravotní inspekce, zdravotní péče, zdravotní rizikoISP (příhlásit)