Dokument EU 14514/12

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 273/2004 o prekursorech drog
/kód dokumentu 14514/12, KOM(2012) 548 v konečném znění, 2012/0261 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:dohled nad trhem, lék, obchodování s drogami, psychotropní látka, tržní zvyklostiISP (příhlásit)