Dokument EU 6715/12

Bílá kniha Agenda pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody
/kód dokumentu 6715/12, KOM(2012) 55 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:důchodce, penzijní připojištění, podmínky pro odchod do důchodu, předčasný důchod, rovnost mezi muži a ženami, soukromé pojištění, stárnutí obyvatelstvaISP (příhlásit)