Dokument EU 6552/12

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice č. 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci
/kód dokumentu 6552/12, KOM(2012) 52 v konečném znění, 2012/0025 (COD)/

Přílohy dokumentu

e0655212cs.docISP (příhlásit)