Dokument EU 8727/11

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Rámec EU pro vnitrostátní strategie integrace Romů do roku 2020
/kód dokumentu 8727/11, KOM(2011) 173 v konečném znění/

Přílohy dokumentu

e0872711cs.docISP (příhlásit)