Dokument EU 10534/12

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem České republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2015
/kód dokumentu 10534/12, KOM(2012) 303 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:Česká republika, důchodové pojištění, korupce, podmínky pro odchod do důchodu, předškolní výchova, reforma školství, rozpočtový schodek, správní reforma, veřejné výdaje, vyrovnanost rozpočtu, zprostředkovatelna práceISP (příhlásit)