Dokument EU 12751/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
/kód dokumentu 12751/12, KOM(2012) 369 v konečném znění, 2012/0192 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:bioetika, lék, lékařský výzkum, ochrana dat, pokus na lidech, povolení k prodeji, sladění norem, správní formality, testováníISP (příhlásit)