Dokument EU 6551/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o farmakovigilanci
/kód dokumentu 6551/12, KOM(2012) 51 v konečném znění, 2012/0023 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:Evropská léková agentura, kontrola léčiv, lék, povolení k prodeji, tržní zvyklosti, zprostředkování datISP (příhlásit)