Dokument EU 17795/11

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)
/kód dokumentu 17795/11, KOM(2011) 793 v konečném znění, 2011/0373 (COD)/

Přílohy dokumentu

e1779511cs.docISP (příhlásit)