Dokument EU 17795/11

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o alternativním řešení sporů u spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (směrnice o alternativním řešení spotřebitelských sporů)
/kód dokumentu 17795/11, KOM(2011) 793 v konečném znění, 2011/0373 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:analýza dopadu, domácí trh, elektronický obchod, informace pro spotřebitele, jednotný trh, mezinárodní spor, obchodní arbitráž, odpovědnost výrobce, ochrana dat, ochrana spotřebitele, řešení sporů, řízení obchodu, rozhodčí řízení, spotřebaISP (příhlásit)