Dokument EU 8313/11

Zelená kniha O on-line hazardních hrách na vnitřním trhu
/kód dokumentu 8313/11, KOM(2011) 128 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:automatická hra, boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, domácí trh, elektronický obchod, evropská spolupráce, hazardní hry, herna, Internet, kodex chování, korupce, ochrana spotřebitele, podvod, princip subsidiarity, profesionální sport, správní kontrola, svoboda poskytovat služby, veřejný pořádekISP (příhlásit)