Stenografický zápis 66. schůze, 2. prosince 2009


(Jednání zahájeno v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Josef Čerňanský
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Petr Červenka
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Boris Šťastný


1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 /sněmovní tisk 913/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Milan Bičík
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Václav Votava
Poslanec Jan Látka
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Vladislav Vilímec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Šlajs
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Nečas
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Jiří Carbol
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Juraj Raninec
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Juraj Raninec
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Jiří Carbol
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Carbol
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda vlády a ministr obrany ČR Martin Barták
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.04 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.35 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec František Laudát
Poslanec Jan Husák
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ludvík Hovorka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení

Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb
Poslanec Václav Votava


16. Návrh poslanců Mirka Topolánka, Robina Böhnische, Petra Wolfa a dalších na vydání zákona o kompenzaci za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 /sněmovní tisk 809/ - druhé čtení

Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec David Kafka
Poslanec Robin Böhnisch


18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - prvé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Snopek


20. Návrh poslanců Miloše Melčáka, Michala Pohanky, Karla Sehoře a Milana Šimonovského na vydání zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 580/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Robin Böhnisch
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Věra Jakubková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Martin Bursík
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Miloš Melčák
Poslanec Robin Böhnisch
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miloš Melčák


12. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 788/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Lenka Mazuchová
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Petr Nečas
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Vojtěch Adam
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Ludmila Navrátilová
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Anna Čurdová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miroslav Opálka


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. .../2009 Sb., a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vlády ČR pro lidská práva a menšiny Michael Kocáb
Poslanec Miloš Melčák
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP