(11.40 hodin)
(pokračuje Vilímec)

Neodpustím si poznámku na závěr ve vztahu k návrhu pana poslance Kalouska. Velmi mě mrzí, že i pan poslanec Kalousek, jinak neúnavný bojovník v dresu současné TOP 09 za ozdravení státních financí, že se dopustil poměrně silného populismu. Zájmy sdružení místních samospráv činí své. Nechci ten návrh rozebírat. Tyto zájmy sdružení místních samospráv však nejsou určitě podávány ve prospěch nižšího salda státního rozpočtu. A myslím, že politická strana, která vystoupila jako naprosto nepopulistická strana, by se měla takovýchto návrhů vyvarovat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ještě než vystoupí pan poslanec Petr Bratský, vystoupí pan ministr financí Eduard Janota a pak jsou faktické poznámky elektronicky přihlášené - pan poslanec Škromach, pan poslanec Šlajs a další. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Pane předsedající, dámy a pánové, jenom dvě poznámky k věcem, které se tady dneska vztahují v podstatě na sociální oblast a na investice. Otázka sociální oblasti je v té rovině, že jsme změnili legislativu, tady někdo říkal směrem ke standardu Evropy, souhlasím, a trojnásobně, možná i více, jsme zvýšili výdajové oblasti. Otázka je, jestli na tak štědrou legislativu máme dnes zdroje. To je první věc, protože v situaci, kdy rozpočet rostl o 6 %, to bylo jiné, než když se rozpočet dneska pohybuje na hranici reálné nuly.

Já vůbec nezpochybňuji nároky do této oblasti, jenom chci ještě zdůraznit dvě věci. To je také v gesci krajů, čili kraje mají možnost rovněž se na tom podílet. A za druhé se vůbec zamysleme nad stavem tohoto zákona a zkusme přehodnotit některé principy zákona. Ano, cíleně, vědomě podporujme ty, kteří tu pomoc nejvíce potřebují, to znamená ty skupiny 3, 4, ale zamysleme se nad tím, zdali by se prostě nedaly ušetřit zdroje v těch prvních, lehčích dvou skupinách a mimo jiné třeba i z toho financovat oblast sociální péče. Je to námět do diskuse, ale neplatí to, že bychom tam vědomě krátili peníze. Ne, ten systém se proti roku 2006 více než ztrojnásobil.

Co se týče investic, sedí tady pan ministr dopravy, který to zcela jistě potvrdí, nebo by to možná řekl lépe: jakékoliv škrty v této oblasti vytvářejí jediné riziko. To, že omezíme poptávku v ekonomice, to, že prostě zpomalíme růst, to je jedna věc, ale my přijdeme o další miliardy, protože celá řada prostředků v této oblasti je směrována na kofinancování. Nebudou-li peníze na kofinancování, nebudou peníze z evropských fondů. A fond dopravy je nejlépe fungující fond z pohledu čerpání peněz. Tam se opravdu peníze čerpají velmi dobře, což nám roce 2013 fakticky skončí.

Čili to jenom na vysvětlenou, jestli je, nebo není prostor přešupovat peníze z jedné položky na druhou. A pravda je taky ta, že jestli vědomě snížíme státní dluh, jestliže vědomě snížíme důchody, tak ty peníze budeme muset dofinancovat a stane se to, co se stalo třeba letos, že budoucí ministr financí tady v říjnu příštího roku přijde a řekne: nemám na výplatu důchodů, nemám na úhradu nákladů dluhové služby. Čili o tom je třetí rovina diskuse.

Položka, o které se zmínil pan Vilímec, já ji zmapuji. Já ji na třetí čtení přinesu, protože si jsem jist, že spíše tam je peněz méně než více, ale přinesu vám prostě kvantifikaci, na co ty 3 miliardy v té položce v kapitole Všeobecná pokladní správa jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď ještě tři faktické poznámky. První pan poslanec Zdeněk Škromach, pak pan poslanec Václav Šlajsa poté pan poslanec Votava. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji, pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, já jsem se skutečně musel usmívat, když tady pan kolega přede mnou předstíral takové ty své představy, ale očekával bych od člena rozpočtového výboru, že ví, o čem hovoří. Tohle je přece návrh státního rozpočtu. Ty jednotlivé hromádky, jednotlivé položky, které tam jsou, ty budou položkami až ve chvíli, kdy je schválí Poslanecká sněmovna. Do té chvíle je to pouze návrh, pane poslanče prostřednictvím předsedajícího.

A jestli byly ty proporce správně nastaveny, nebo nebyly, to už je věc jiná. Nikdo nebere z té nebo oné položky, do toho jsme byli víceméně vmanévrováni tím, že vláda představila svoji určitou představu. My máme prostě jinou představu o tom, jak mají být tyto prostředky rozloženy. A jestliže tady hovoříte o tom, že se z něčeho bere, já bych mohl také říci, no tak jo, na důchody určitě ty peníze stačit nebudou a nechci se bavit o tom, jak odborně jste nastavili rozpočet pro letošní rok, kdy se málem nevyplácely důchody za listopad a za prosinec, a to není o nějaké miliardě, to bylo o částkách v řádu desítek miliard, tak na nás tady nechoďte tady s tím.

Pokud jde o to, o čem hovořil pan ministr Janota, já si myslím, že zákon je dobře nastavený, že navýšení bylo vzato i z řad úspor, a kdyby byl objektivní, tak poděkuje ministru práce, že ušetřil v rámci nového zákona o životním minimu a hmotné nouzi polovinu prostředků, které vyplácely města a obce, v řádu místo 15 se ušetřilo 7 až 8 miliard v roce 2007 zavedením nového zákona a tyto prostředky byly použity z velké části právě na financování sociálních služeb. Takže nikoliv trojnásobek, ale polovina toho nárůstu minimálně byla kryta z úspor, které byly v rámci změn, které provedla ještě vláda sociální demokracie.

Samozřejmě se můžeme bavit o tom, jak ty systémy racionalizovat, ale momentálně v této chvíli to nic neřeší, protože to nepřinese ani korunu. Proto se hledá způsob, jak přenastavit ten návrh, a zdůrazňuji návrh, a ten se stane zákonem, a ten se stane závazným ve chvíli, kdy jej schválí Sněmovna. A samozřejmě že v těch položkách v řádu desítek a stovek milionů má vláda, a pan ministr financí to určitě potvrdí, možnosti přesunovat položky (upozornění na čas) takže je to potom věc vlády, aby si případně poradila, pokud to nebylo správně nastaveno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Upozorňuji kolegy, pokud se hlásí k faktické poznámce, aby dodržovali časový limit.

Pan poslanec Václav Šlajs, poté pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Šlajs: Kolegové, několik poznámek k vystoupení pana poslance Vilímce. Sněmovna silou vládní koalice před rokem schválila rozpočet, který byl postaven na růstu ekonomiky 3,8 %, skutečnost bude minus 5. Byl schválen rozpočet s deficitem 38 miliard a bude zřejmě 180. Uvedl, že hlavní příčina je štědrý sociální systém toho propadu. Já bych neřekl, že máme štědrý sociální systém. Pokud srovnáme vyspělé západoevropské země, země evropské patnáctky, tak tam na sociální systém a zdravotnictví vynakládají až 30 % hrubého domácího produktu, zatímco my 18,5 %. Náš sociální systém jsou často almužny. Jeho problém spíše je, že je zneužívatelný, že máme pořád stále hodně nemocných, patříme mezi země s nejvyšším počtem invalidních důchodců, že se zneužívají sociální dávky.

Souhlasím s panem poslancem, že náš státní aparát je drahý, že je předražený, že je neefektivní, ale hlavní problém toho deficitu je v nízkých daních. Nízké daně jsme si mohli dovolit v době, kdy ekonomika rostla šesti procenty. Vždyť je to úplně zrůdnost. Takže to je hlavní příčina. A já si myslím, že návrhy, které tady zazněly, jsou opodstatněné. Nevím, proč by měli dostávat manažeři zlaté milionové padáky, proč by měl být nárůst platů špičkových topmanažerů ve státním sektoru 20 % ročně. Policistům, hasičům již dva roky klesají reálné mzdy a na příští rok se počítá s dalším snížením. Takže já si myslím, že ty návrhy naopak jsou promyšlené a jsou systémové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Václav Votava a pak řádně přihlášený pan poslanec Petr Bratský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych reagovat na slova pana kolegy Vilímce. Musel jsem se usmívat při tom, když tady kritizoval všechno možné, kritizoval i hospodaření krajů. Já si myslím, že by se měl více než státnímu rozpočtu věnovat zpytování svého svědomí, jak on hospodařil v Plzeňském kraji, jak on sestavoval rozpočet v Plzeňském kraji. No, podtrhnout vždycky příjmy, pak samozřejmě bude přebytek 200 milionů, pak je samozřejmě ekonomický náměstek slavný. Takto se sestavoval rozpočet v Plzeňském kraji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP