Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze

Seznam usneseníPoslanecké sněmovny (od 27. června 2006) 
č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (27. června 2006) 
č. 2k návrhu na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru (27. června 2006) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (29. června 2006) 
č. 4k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (29. června 2006) 
č. 5k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (29. června 2006) 
č. 6k návrhu na konání schůze Poslanecké sněmovny v pondělí 14. srpna 2006 (4. srpna 2006) 
č. 7k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 8k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 9k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 10k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 11k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 12k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (14. srpna 2006) 
č. 13k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006) 
č. 14k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006) 
č. 15k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny (15. srpna 2006) 
č. 16k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (29. srpna 2006) 
č. 17k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2006 (2. až 4. volební období) (29. srpna 2006) 
č. 18k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (29. srpna 2006) 
č. 19k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny (29. srpna 2006) 

12345>>
ISP (příhlásit)