(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za upřesnění. Pan ministr financí Eduard Janota. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota Děkuji. Já jsem nechtěl vystupovat, ale reakce na předřečníka - logicky předělat rozpočet - kdyby mi ještě poradil jak. Jestli jsem tam měl namalovat vyšší příjmy a za rok přijít ve stejném problému, jak to bylo tady, nebo jestli jsem měl více škrtnout platy nebo mandatorní výdaje nebo investice. My jsme se v podstatě chovali v rámci zdrojů rozpočtu na hraně možného. Jestli máte specifické nápady typu seškrtat výdaje Ministerstva obrany na polovinu, to je od vás možné a legitimní, ale je to nereálné. Takže jaksi poradit ve věci, jak logicky rozpočet přeměnit v rámci - teď už to možná ani nejde, ale v rámci prvního čtení, jestli jste to myslel tím, že bych tam domaloval příjmy, tak to asi bych nikdy neudělal. Tolik jenom na margo toho.

Rád si nechám poradit pro rok 2011, budu-li u toho, protože situace v roce 2011 bude ještě neskonale komplikovanější a složitější, protože jednodušší varianty - a já nezastírám, že jsme vycházeli z platné legislativní reality, ať už daňové či výdajové, takže jsme trošku měli situaci z toho pohledu komplikovanou, ale byly rezervy ještě v běžných výdajích. Teď už je tam nevidím. Koneckonců vy vracíte situaci zpátky, to znamená platy, to jsou běžné výdaje, to jsou věci, které se stávají zase problémem, a pro příští rok snížení o jedno procento bude znamenat zlepšení deficitu o 40 miliard. Čtyřicet miliard! My si to buď navrhneme sami, nebo nám to doporučí Evropská komise, protože pokud to nebudeme respektovat, zastaví nám toky finančních prostředků z eurofondů. Taková je realita.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Vilímec ještě počká. Máme sérii technických připomínek. První je Jiří Dolejš, poté Petr Nečas, poté Bohuslav Sobotka. Prosím, v tomto pořadí.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Já samozřejmě věřím, že bych se s panem ministrem za jiných okolností, v jiném světě, určitě dohodl, protože ho považuji za racionálního člověka. Bohužel je ministrem vlády jediné cesty, a to cesty dovést bez jakékoliv změny zemi k volbám. Z tohoto důvodu také odmítá jakékoliv alternativní debaty, což bylo znát i při diskusích nad takzvaným Janotovým - omlouvám se za to adjektivum, ale už se to vžilo - balíčkem. Kdyby tehdy se otevřela diskuse, nebo dokonce ještě dříve, když ve vašem křesle seděl váš předchůdce Kalousek, kdyby tehdy se otevřela debata, nemuseli jsme dnes být v čase x + 1, kdy se to už opravdu do třetího čtení zvládnout nedá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Nyní pan poslanec Petr Nečas, poté pan poslanec Bohuslav Sobotka. V tomto pořadí jste se hlásili, pane kolego. Jde o technické poznámky. Pan kolega Nečas, prosím.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych rád z tohoto místa vzkázal prostřednictvím pana předsedajícího panu poslanci Kalouskovi, že ustavující sjezd TOP 09 skončil podle mých informací v sobotu. Jestli on si nevzpomíná, jak hlasoval při hlasování o důvěře vládě Jana Fischera; že on a všichni poslanci, kteří se dnes hlásí k TOP 09 - teď nemluvím o tom, ve kterých politických stranách byli dříve - hlasovali pro, jinými slovy, že jsou součástí vládní většiny, která prohlasovala tuto vládu, no tak pokud toto pro něho není argument, tak mu připomenu jiný, že jeden z místopředsedů jeho nově ustavené strany je politicky jmenovaným náměstkem na jednom z ministerstev a že je zajímavé, že TOP 09 si všechny politicky nominované náměstky na ministerstvech drží. Jestliže jste tedy onou konstruktivní opozicí, stáhněte tyto náměstky. A pokud nevíte, že ten náměstek byl zvolen bolševickou většinou 99 % na vašem sněmu, tak to je skutečně krátkodobý výpadek paměti. (Smích a potlesk z celého sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Šlo o technickou poznámku. Děkuji za dodržení času. Slova se ujme pan poslanec Bohuslav Sobotka. Já bych vás vedl k pořádku. Diskutujeme k rozpočtu. Prosím, pane předsedo rozpočtového výboru, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Já jenom velmi stručně shrnu fakta. Sociální demokraté pro letošní státní rozpočet nehlasovali. Toto není náš státní rozpočet. Je to rozpočet bývalého ministra financí Miroslava Kalouska. Pro příští státní rozpočet na rok 2010 je sociální demokracie připravena hlasovat. Na tomto rozpočtu nám záleží. Záleží nám na tom, aby rozpočet v roce 2010 dopadl lépe než státní rozpočet v roce 2009. To je to, na čem sociální demokracii skutečně záleží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času. Ještě jedna technická připomínka, pan poslanec Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte, abych reagoval na oba své předřečníky. Já jsem si samozřejmě vědom toho, že jsem podporoval vládu, a to jak v prvním, tak ve druhém hlasování. Na druhou stranu ani poslanci TOP 09, ani poslanci KDU-ČSL, ani poslanci KSČM se na ustavování té vlády nepodíleli, to znamená nemohou být součástí vlády. Političtí náměstci, to je termín, který neexistuje, pane místopředsedo. Jediný politik v monokratické struktuře je ministr. Všichni ostatní jsou jeho podřízení. Jsou to kompetentní úředníci, kteří poslouchají.

K panu předsedovi Sobotkovi jedinou připomínku. Máte-li skutečně přání, aby rozpočet na rok 2010, který vláda sociální demokracie, Strany zelených a ODS předkládají do Sněmovny, dopadl lépe, tak nemůžete navrhovat pozměňující návrhy, které snižují mandatorní výdaje, které jsou rozpočtovány velmi přesně, a tím tak zvyšujete deficit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní ještě technická připomínka pana kolegy Nečase. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Nečas: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za vysvětlení panu poslanci Kalouskovi. Já jsem z toho pochopil, že TOP 09 je v opozici vůči této vládě. Nicméně všechny náměstky, včetně místopředsedy své strany, důsledně ponechají v jejich zajímavých pozicích.

Musíme si připomenout, že ve chvíli, kdy byla ustanovena tato vláda, TOP 09 vůbec neexistovala. Jinak přece všichni víme, jak známe Miroslava Kalouska, že by ministry v této vládě, kdyby tato strana existovala, určitě měl. (Potlesk a smích zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážení kolegové, já doufám, že jsme vyčerpali technické připomínky, abychom se vrátili ke státnímu rozpočtu. Školení z politologie skončilo. Pan kolega Vilímec se ujme slova. Připraví se pan poslanec Petr Bratský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé čtení návrhu státního rozpočtu na rok 2010 se shodou okolností koná den poté, co byla publikována velmi alarmující a hrozivá čísla o plnění státního rozpočtu na rok 2009, listopadová čísla. Jistě každý si přečetl denní tisk a zjistil, že ta hrozivá státní ztráta do konce listopadu 2009 činí téměř 170 mld. Kč.

Myslím si, že nejen rozpočtoví analytici, ale i mnozí a možná drtivá většina těch, co tady sedí, určitě dobře vědí, že příčinou rekordního deficitu ani není tak rozpočet, který byl schválen před rokem, je, ano, zčásti krize, ale také velmi štědrý a téměř neufinancovatelný sociální stát a také neefektivní státní správa. Přesto v průběhu druhého čtení poslanci především levicových stran předkládají návrhy, které ještě více zatěžují výdaje státního rozpočtu. Pokud pan poslanec Kalousek je mírně zděšen z těchto pozměňujících návrhů, tak já jsem více zděšen, protože ony jsou totiž nastaveny tak, že v podstatě nejsou vybilancovány na straně příjmů a výdajů státního rozpočtu.

Již z návrhů většiny výborů Poslanecké sněmovny, návrhy projednával rozpočtový výbor, vyplynulo, jak je obtížné hledat v návrhu rozpočtu na rok 2010 miliardové zdroje na nově prosazované výdaje, resp. na nárůst výdajů stávajících. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP