Stenografický zápis 66. schůze, 1. prosince 2009

(Schůze zahájena ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Carbol
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Jan Klas
Poslanec Daniel Petruška
Poslanec Karel Šplíchal
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.59 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.10 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Předseda vlády ČR Jan Fischer


2. Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 901/1/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík
Poslanec Vladimír Dlouhý
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jan Klas
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Václav Mencl
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr životního prostředí vlády ČR Jan Dusík


3. Návrh zákona o vlastnictví letiště Praha - Ruzyně /sněmovní tisk 738/4/- zamítnutý Senátem

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Senátor Karel Korytář
Poslankyně Věra Jakubková
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Zdeněk Lhota
Poslanec Petr Bratský


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 842/4/- vrácený Senátem

Poslankyně Zdeňka Horníková
Senátor Pavel Eybert
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


30. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 939/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec David Kafka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Bohuslav Sobotka
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec David Kafka
Poslanec Petr Tluchoř
Poslankyně Michaela Šojdrová
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslankyně Michaela Šojdrová


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění zákona č. 2/2009 Sb. /sněmovní tisk 785/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor


6. Vládní návrh zákona o České národní bance /sněmovní tisk 800/ - druhé čtení

Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota


7. Vládní návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití /sněmovní tisk 857/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Břetislav Petr


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 892/ - druhé čtení

Ministr dopravy vlády ČR Gustáv Slamečka
Poslanec Jaromír Chalupa
Poslankyně Jana Rybínová


9. Vládní návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání) /sněmovní tisk 894/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu vlády ČR Vladimír Tošovský
Poslanec Petr Bratský


10. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - druhé čtení

Poslankyně Milada Halíková
Poslanec Petr Červenka
Poslanec Jan Babor


13. Návrh poslanců Soni Markové, Milana Bičíka, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milady Halíkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jozef Kochan
Poslankyně Soňa Marková


14. Návrh poslance Miroslava Opálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů /sněmovní tisk 798/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Dana Filipi
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Dana Filipi


15. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Jičínského a Petra Rafaje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., a zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 808/ - druhé čtení

Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Václav Votava
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Němec
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 18.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP