(16.10 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Důvod číslo dvě. Nedošlo k restrukturalizaci Českých aerolinií a je nesmysl privatizovat letiště v době, kdy není jasné, jak to bude s hlavním partnerem, pokud jde o transferový byznys a platby od ČSA. Důvod číslo dvě.

Třetí důvod - nedošlo k úpravě legislativy. Ta klíčová otázka, to je regulace letištních poplatků, by měla být upravena zákonem. To se nestalo. To je důvod číslo tři.

Důvod číslo čtyři - je třeba diskutovat o vstupu lokálních hráčů, to znamená hlavního města Praha a Středočeského kraje, tak aby byla zajištěna jejich odpovídající role v tomto procesu.

Takže těch důvodů je dostatek, a proto já budu tento zákon podporovat. Vnímám ho jako odklad privatizace, nikoliv nemožnost do budoucna.

Dovolte mi říci na závěr, že tady je přece realistická alternativa a tou je dlouhodobý pronájem letiště Praha. Podle analýz, které jsem studoval, tak z hlediska státu, resp. finančního výsledku pro stát, jsou zcela srovnatelné s prodejem. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo jako zatím poslední přihlášený do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dnes budeme po dlouhé době hlasovat o věci, která z pohledu zájmů této země jako by se zdála jednoznačná. Já myslím, že v tomto tématu by nemělo rozhodovat pravolevé rozlišení spektra, ale kdo dohlédne dál než na špičku nosu, protože jestliže kolega Lhota tady dával jakousi paralelu, jestli chceme být nějakým důležitým orgánem Evropy, teď nepolemizuji, jestli srdce nebo hlava, já se obávám, že kdybychom šli cestou, o které on hovoří, tak bychom byli v úloze orgánu z hlediska vývoje reziduálním, tedy v úloze slepého střeva.

Já se rovněž domnívám, že pokud chválil bývalé hospodářské nomenklatury bývalého režimu, tak si nepochybně váží těchto lidí proto, ne že recitovali nějakou brožurkovou dialektiku podle toho, jak se jim to zrovna hodilo, ale podle toho, že se jim dostalo dobrého technického a ekonomického vzdělání a že se dokázali na odpovědných místech rozhodovat se znalostí věci. A pokud tato znalost věci chybí, tak se nezaštiťujte těmito odborníky, protože si myslím, že by to bylo liché.

Já si myslím, že stát by neměl hrát úlohu nočního hlídače tak strategického zařízení, jako je Letiště Praha, protože by se mu mohlo lehce stát, že do této role nočního hlídače bude dosazen doveda srovnatelný s mistrem Beanem.

Pokud označil ty, kteří chtějí hlasovat pro tento zákon, za Rumuny, doufám, že se nechtěl dotknout našich rumunských kolegů, spoluobčanů Evropské unie, protože si jich, předpokládám, váží. Já si myslím, že rumunský vzor je vlastně i francouzským vzorem, a v tomto případě bych se k Rumunům klidně přihlásil, protože to není o veřejném chátrání, ale o odpovědnosti.

Pokud kolega Vojíř tady říkal, že smysl je mu jasný, ale vadí mu forma, musím to označit za výmluvu, protože právě o ten obsah jde, a pokud privatizace je vlastně v exekutivní kompetenci, tak by nebylo dobré včas tuto brzdu, protože tento zákon představuje poslední možnost, jak některé věci zastavit, neinstalovat.

Uvědomme si, jak se například vyvíjel prodej pozemků v této oblasti, jak nehorázně zbohatla například firma PENTA. Pokud vám jde o podobné zájmy, tak to řekněte rovnou. Pokud vám ale jde o strategické zájmy země, tak hlasujte společně s námi bez ohledu na to, jestli jste vpravo, nebo vlevo. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. To byla poslední přihláška do rozpravy. Pan poslanec Lhota se ještě hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Lhota: Jenom jednu větu. Když už byla zmíněna Paříž, tak dokonce i v Paříži je 40 % obchodováno na burze, část mají zaměstnanci letiště Amsterdam a další investoři.

Já si myslím, že tady to není jestli pravá, nebo levá. Mně úplně stačí se podívat, jakým způsobem jsou vedeny ty naše České aerolinie. Já jsem nedávno letěl z Paříže a bavil jsem se s letuškami. Ony říkaly: prokristapána, pracujeme tady pětadvacet let, a kam se to teď řítí pod vlivem těch politiků? Ti, kteří odcházejí, dostávají milionové odstupné a zaměstnanci se krátí o 30 %, aby to nějakým způsobem zachránili. Takhle vypadá hospodaření pod vlivem politiků. To si myslím, že je právě to hospodaření, které není dobré, a že ten soukromý investor si sakramentsky dobře ohlídá, aby se taková zvěrstva, mnohdy nevýhodné smlouvy, které jsou jako veřejné tajemství a vrabci si o tom cvrlikají na střeše, jak nevýhodné smlouvy se někdy uzavírají, to je přesně způsob, jak tyto věci ohlídat. Aby to nedopadlo jako v ČSA.

Když už se tady bavíme o těch lidech, tak i o tomto si vrabci na střeše cvrlikají, že tady už dávno nejde o lidi, jenom o to, kdo bude tím prodávajícím, o to že tady jde.

Tato vláda nebude privatizovat, tato vláda připravuje a ještě minimálně dva roky to bude trvat, než se ty podklady vůbec, podmínky pro případnou privatizaci připraví. Když to dnes zablokujeme, ztrácíme dva roky, které by se nám mohly hodit, a mohli bychom být o dva roky dále. To je celá podstata, to je celá věc. A to je o těch lidech a o těch já tady mluvím.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášku nemám, proto rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím o nastavení kvora. Děkuji.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně podle sněmovního tisku 738/4."

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 33, z přihlášených 183 poslankyň a poslanců pro návrh 107, proti 61. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a zákon byl přijat.

 

Děkuji za účast panu senátorovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Bratský.

 

Poslanec Petr Bratský: Pane předsedo, je mi velice líto, ale v rozporu se svou vůlí - hlasoval jsem proti, na sjetině mám ano. Omlouvám se kolegyním a kolegům za zdržení.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, děkuji. Slyšeli jsme námitku proti hlasování. Zahájím hlasování o této námitce.

Zahajuji hlasování. Kdo s touto námitkou souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 34, z přihlášených 185 poslankyň a poslanců pro návrh 127, proti 6. Konstatuji, že námitka byla přijata. Budeme znovu hlasovat o návrhu usnesení.

 

Znovu usnesení přečtu: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně podle sněmovního tisku 738/4." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP