(14.30 hodin)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Dovolte, abych vám navrhl pevné zařazení bodů, které považuji za resty našeho modelu projednávání, kdy neustále před sebou hrneme staré body a nejsme schopni je včas projednat. Proto jsem si vytipoval body, které znamenají výroční zprávy za rok 2007, to znamená jsou už jakýmsi způsobem překonané. Mám obavy, aby náhodou nesklouzly do projednávání v roce 2010. To už by bylo skutečně na pováženou. Proto vám navrhuji a žádám vás o schválení pevného zařazení bodů 136, 138, 140, 142, 144 a 146 na tento čtvrtek po písemných interpelacích, po pevně zařazených bodech.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Hlásí se někdo další z poslankyň a poslanců k návrhu pořadu? Jestliže tomu tak není, budeme hlasovat. Přistoupíme k hlasování o jednotlivých návrzích v pořadí, ve kterém byly předneseny a navrženy.

Nejprve budeme hlasovat o žádostech ministrů a návrzích vyšlých z grémia.

 

Nejprve bychom hlasovali o tom, aby bod číslo 72 návrhu pořadu, sněmovní tisk 968, byl pevně zařazen na čtvrtek 3. prosince jako první bod po písemných interpelacích. Toto je návrh pana ministra Tošovského.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 2, z přítomných 180 poslankyň a poslanců pro návrh 153, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana ministra Kohouta. Ten chce, abychom bod číslo 23 návrhu pořadu, sněmovní tisk 883, pevně zařadili na středu 9. prosince jako první bod po projednání rozpočtu ve třetím čtení.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 161, proti 2. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Dále budeme hlasovat návrh, o který požádal pan ministr Kocáb, a to body 34, 64 a 73 návrhu pořadu, sněmovní tisky 905, 889 a 969, pevně zařadit na středu 2. prosince jako první až třetí bod po projednání rozpočtu ve druhém čtení.

Přihlásil se předseda poslaneckého klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Rád bych požádal vzhledem k tomu, že zařazení náhubkového zákona chceme podpořit a s těmi ostatními máme trošku problém, aby se o všech návrzích pana ministra Kocába hlasovalo odděleně. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Nejprve budeme hlasovat o bodu číslo 34. Je to sněmovní tisk 905.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 44, proti 36. Tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní budeme hlasovat o bodu číslo 64.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 5, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 67, proti 9. Tento návrh byl také zamítnut.

 

Máme před sebou poslední hlasování ze žádostí pana ministra Kocába a to je bod 73.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 6, z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 141, proti 2. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Z žádostí pana ministra Kocába byl akceptován pouze jeden bod, a to bod číslo 73, který jsme zařadili po rozpočtu ve druhém čtení.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana ministra Dusíka, který navrhl, abychom bod číslo 41 návrhu pořadu, sněmovní tisk 967, pevně zařadili na pátek 4. prosince jako první bod jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 7, z přítomných 183 poslankyň a poslanců pro návrh 112, proti 3. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Pan poslanec Bursík se hlásí o slovo.

 

Poslanec Martin Bursík: Velmi se omlouvám, pane předsedo. Dámy a pánové, já nezpochybňuji hlasování, pouze konstatuji, že jsem chtěl hlasovat pro a omylem jsem se zdržel hlasování. To je pouze pro záznam. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o dalším návrhu. Je to návrh pořadu číslo 1, sněmovní tisk 913, druhé čtení státního rozpočtu na rok 2010, pevně zařadit na středu 2. prosince v 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8, z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 180, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Je před námi další hlasování a taktéž je to státní rozpočet na rok 2010. Je to třetí čtení, bod číslo 98 návrhu pořadu, sněmovní tisk 913, pevně zařadit na středu 9. prosince v 9 hodin.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 9, z přítomných 184 poslankyň a poslanců pro návrh 179, proti nikdo. Konstatuji, že i s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrzích jednotlivých poslanců, jak byly předneseny.

 

Nejprve pan poslanec Bratský navrhl, abychom vyřadili bod číslo 22, sněmovní tisk 865.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 10, z přítomných 164 poslankyň a poslanců pro návrh 150, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas, vyřadili jsme tedy bod číslo 22. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP