Sněmovní tisk 889
Novela z. o obecně prospěšných společnostech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 8. 2009.
Zástupce navrhovatele: min. pro lidská práva.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 889/0 dne 14. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1616).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 889/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 889/2, který byl rozeslán 14. 4. 2010 v 8:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 26, usnesení č. 1688).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 5. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 283, dokument 283/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Hana Doupovcová).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 6. 2010 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 283/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 23. 6. 2010 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání .
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 7. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 7. 2010.

Zákon vyhlášen 23. 7. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 231/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Organizace neziskové

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: nezisková organizace, obecně prospěšný podnik, odpovědnost, správní rada, vedení společnosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)