Usnesení PS č. 1688

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - třetí čtení (18. května 2010)

Související sněmovní tisky

833 Novela z. o veřejných zakázkách

889 Novela z. o obecně prospěšných společnostech
ISP (příhlásit)